Trends HRB
26/04/2021
Actual

Anca Preda
Camelia Malahov
Consultant Senior Taxe Directe
Deloitte România
Director Taxe Directe
exemplu
horeca
sprijin
UE

Camelia Malahov şi Anca Preda, Deloitte: Horeca - Măsurile de sprijin din alte țări UE pot fi un exemplu pentru România
camelia si anca deloitte

Sectorul ospitalității, un pilon important al economiei românești, este unul din sectoarele care au fost și continuă să fie puternic afectate de pandemia de COVID-19. După un început de an 2020 ce anunța un sezon promițător, luna martie a adus primul șoc, cu scăderi de activitate de până la 70%. În aprilie s-a ajuns într-o situație extremă, cu scăderi de până la 100%. Începând din mai 2020 și până în prezent, cei din domeniu traversează o perioadă de incertitudine, care le-a pus la grea încercare gradul de adaptabilitate și de rezistență. Măsurile adoptate de stat în sprijinul acestui sector au fost binevenite, dar nu și suficiente, iar experiența altor țări ar putea fi urmată ca exemplu pentru îmbunătățirea acestora.

Așadar, deși domeniul horeca nu poate fi prioritar în alocarea resurselor bugetare, să nu uităm faptul că în anul anterior pandemiei (2019), în România, sectorul horeca a contribuit cu aproximativ 5% la formarea Produsului Intern Brut (PIB), iar mai bine de 4% din salariații cu contract individual de muncă lucrau în acest domeniu. Dar, în condițiile unei intervenții limitate a autorităților pentru salvarea horeca în această perioadă, pe termen lung va fi nevoie de eforturi substanțiale pentru a reporni sectorul care constituie cartea de vizită a României.

Măsuri adoptate de statul român pentru a ajuta companiile din industria horeca

De la debutul pandemiei, statul român a acordat anumite ajutoare ori facilități fiscale contribuabililor din industria horeca, dar în limita spațiului bugetar deficitar, din care au fost susținute toate sectoarele afectate.

Prima măsură, care a vizat direct sectorul horeca a fost scutirea de la plata impozitului specific pentru 60 de zile (în perioada stării de urgență) pentru societățile care și-au întrerupt activitatea total sau parțial, dețineau certificatul pentru situații de urgență și nu se aflau în insolvență. Această scutire a fost ulterior prelungită pentru încă 157 de zile (în anul 2020), fără alte condiții suplimentare. Totodată, au fost amânate termenele de declarare și de plată pentru impozitului specific aferent primului semestru din 2020, fără instituirea de penalități și dobânzi de întârziere. Scutirea de la plata impozitului specific a fost prelungită în 2021, în două etape de câte 90 de zile, până la 30 iunie, în contextul creșterii cazurilor de COVID-19 și introducerii de noi restricții pentru limitarea răspândirii virusului, inclusiv reducerea programului de lucru pentru societățile din domeniu.

O altă măsură adoptată de stat în 2020 a fost acordarea șomajului tehnic pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, în limita a 75% din salariul mediu brut pe economie (5.429 de lei în 2020) pentru fiecare angajat. Dacă bugetul angajatorului destinat plății cheltuielilor de personal permitea, indemnizația putea fi suplimentată cu diferența până la minimum 75% din salariul de bază, potrivit Codului Muncii. Măsura a vizat toate sectoarele afectate, nu doar horeca.

Totodată, au fost acordate bonificații la plata impozitului anual și a taxei lunare pe clădiri pentru imobilele folosite în activitatea economică proprie sau închiriate, dacă proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost forțați să își întrerupă total activitatea economică. Consiliile locale au primit dreptul să acorde o reducere la plata impozitului pe clădiri de până la 50% pentru perioada stării de urgență, dacă activitatea derulată în acel imobil a fot întreruptă total sau parțial din cauza restricțiilor impuse de autorități în contextul pandemiei, cu două condiții pentru proprietari: să fi redus chiria clienților cu cel puțin 50% și minimum jumătate din suprafața totală a clădirii să fi rămas neutilizată.

În prezent, contribuabilii din horeca pot accesa schema de ajutor de stat care presupune acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din turism, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19. Facilitatea a fost prelungită la finalul lunii februarie 2021, noul termen pentru semnarea contractelor de ajutor de stat fiind 31 decembrie 2021 (față de 30 iunie 2021, inițial). Beneficiarii acestei facilități sunt obligați să își mențină activitatea pentru 12 luni, respectiv 24 de luni (dacă valoarea grantului depășește 200.000 euro) de la data plății sumelor (față de 6 luni în varianta inițială). Mai mult, plata sumelor aferente ajutorului de stat acordat se va face până la 30 iunie 2022, deși în actul normativ inițial decontarea acestor sume trebuia să fie făcută în termen de 30 de zile de la semnarea contractului de finanțare.

Așadar, schema de ajutor de stat deși este o măsură benefică, poate veni prea târziu, având în vedere că fondurile se vor acorda cu o întârziere mai mare de un an și există riscul ca anumiți jucători din această industrie să iasă din piață.

Ce măsuri s-au luat în alte țări din Europa

Industria horeca a beneficiat de un sprijin mai puternic în alte state europene, care au adoptat mai multe măsuri, iar acestea pot constitui sursă de inspirație pentru statul român. Spre exemplu, Austria a implementat o schemă de ajutor prin care companiile care au înregistrat scăderi drastice ale cifrei de afaceri în perioada pandemiei, comparativ cu anul 2019, își pot acoperi până la 90% din costurile fixe. De asemenea, Franța a instituit un fond de solidaritate pentru sprijinirea micilor afaceri, ce constă în acordarea unei sume de bani limitate, scutite de orice fel de impozite și contribuții.

Spania, la rândul său, a adoptat un plan numit „planul de întărire” care are ca obiectiv sprijinirea restaurantelor și barurilor care au suferit din cauza restricțiilor impuse în contextul pandemiei. Printre măsurile prevăzute de acest plan se numără: obligarea proprietarilor de clădiri să scadă chiria pentru societățile din horeca prin negocierea individuală a contractelor. În cazul în care părțile nu ajung la o înțelegere, proprietarul este obligat să reducă cu 50% chiria pe durata stării de urgență, cu posibilitatea prelungirii acesteia cu încă patru luni de la ridicarea stării de urgență. Altfel, legislația îi obligă să încheie un moratoriu pentru această perioadă (starea de urgență plus patru luni). În aceste condiții, plățile întârziate pot fi efectuate pe o perioadă de doi ani începând de la expirarea moratoriului. Proprietarii mici individuali care acceptă o reducere a chiriei pentru chiriașii lor în lunile ianuarie, februarie și martie 2021 pot deduce cuantumul reducerii (până la 100% din suma chiriei, dacă este anulată în totalitate) din impozitele datorate.

De asemenea, planul de întărire prevede și accesul la finanțare prin prelungirea termenului pentru rambursarea împrumuturilor susținute de Institutul de Credit Oficial (ICO) de stat, de la cinci la opt ani, iar perioada de grație s-a mărit de la unu la doi ani. Totodată, ICO a anunțat o nouă serie de garanții de stat, de 90%, pentru împrumuturi de 500 de milioane euro pentru întreprinderile mici din sectorul ospitalității. Alte măsuri prevăzute de planul adoptat de Spania includ și amânări la plata impozitelor și asigurărilor sociale.

Luxembourg, pe de altă parte, a acordat șomaj tehnic societăților din industria horeca unde, în medie, 18 întreprinderi au beneficiat lunar de programul parțial de șomaj, cu costuri de aproximativ 635.000 de euro. Ministrul Muncii, Ocupării Forței de Muncă și Economiei Sociale și Solidare din Luxembourg a anunțat că afacerile vulnerabile din sectorul ospitalității, managementului evenimentelor și turismului vor primi compensații sub formă de șomaj parțial pentru 50% din orele de muncă, cu condiția ca niciun angajat să nu fie concediat, până în iunie 2021. De asemenea, de la începutul anului 2021, întreprinderile din horeca pot solicita rambursarea și/sau anularea avansurilor fiscale pentru ultimele două trimestre din 2020 și/sau primele două trimestre din 2021.

În Marea Britanie, întreprinderile din sectorul ospitalității au dreptul la o subvenție unică în numerar de până la 25.000 lire sterline de la consiliul local din zona în care își desfășoară activitatea. Totodată în august 2020, a fost implementată schema de ajutor numită „Mănâncă pentru a ajuta”, menită să sprijine redeschiderea întreprinderilor din industria horeca după perioada de blocaj ca urmare a pandemiei, prin care guvernul britanic a oferit o reducere de 50% din costul alimentelor și/sau al băuturilor nealcoolice consumate la întreprinderile participante din întreaga țară.

„Așadar, după mai bine de un an de la debutul pandemiei de COVID-19, incertitudinea continuă să domine această industrie, iar pe termen mediu și lung trebuie avute în vedere măsuri de relansare pentru acest sector, ce poate constitui un motor al economiei. Un bun exemplu este cel al Greciei, care și în pandemie se bazează pe contribuția semnificativă a acestei industrii în PIB”, concluzionează specialiștii Deloitte România.

Material de opinie de Camelia Malahov, Director Taxe Directe și Anca Preda, Consultant Senior Taxe Directe, Deloitte România